Pancasila Merawat Indonesia

Pancasila bukan sekadar lima sila yang tertera dalam huruf, tapi harus diamalkan sebagai sebuah falsafah hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari.